TARIFES SEGURETAT SOCIAL 2020

SALARI NETBASE COTITZACIÓIMPORT S.S.
De 0 a 35,2035,20.-13,75
Entre 35,21 a 270,0038,75 % salari
Entre 270,01 a 461,00270,00.-105,30.-
Entre 461,01 i 829,00341,00.-132,99.-
Entre 829,01 i 1.386,00407,00.-158,73.-
A partir de 1.386,01542,00.-211,38.-

  • L’IRPF oscil·la entre un 2 % i un 35 % . El percentatge el decideix Hisenda i
    s’aplica en funció del salari anual que acumula un treballador.
    Per obtenir la base sobre la qual es calcula l’IRPF, hem de descomptar del salari net la part de la seguretat social que correspon a l’empresa, és a dir, un 32,35 %
    de l’import a pagar.
  • L’import mínim d’autònoms és de 286,15 €